Narodila jsem a celý život žiji v Turnově. Vystudovala jsem 1. Lékařskou fakultu UK v Praze a poté nastoupila na Dětské oddělení v Mladé Boleslavi. V rámci své praxe jsem několik let pracovala v ordinacích praktických dětských lékařů např. v Mnichově Hradišti či v Bakově nad Jizerou.

Mám atestaci z pediatrie, dále alergologie a klinické imunologie a specializovanou způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost. Mám více než dvacetileté zkušenosti v lékařské péči o děti všech věkových kategorií včetně novorozenců. A desetileté zkušenosti v oboru alergologie a imunologie. 8 let jsem pracovala v Immunoflow Praha jako odborný lékař se zaměřením na potravinové alergie u dětí.

Nedílnou součástí mé praxe jsou i služby na dětském, novorozeneckém a nedonošeneckém oddělení v Mladé Boleslavi.

Nyní bych se chtěla plně věnovat práci v ordinaci, kterou přebírám od MUDr. Heleny Letákové, které bych chtěla tímto velmi poděkovat.

Od 3.2.2020 se těším na své nové malé i větší pacienty a jejich rodiče.  

Kategorie: Aktuality