Ceník výkonů, které jsou hrazeny osobami, v jejichž zájmu se provádějí a nepatří mezi výkony hrazené ZP. Ceny jsou kalkulovány dle Sazebníku výkonů MZ ČR a podle pokynů SPLDD.

1.Vyšetření pro řidičský průkaz400 Kč
Rozšíření řidičského průkazu200 Kč
2.Vyšetření pro vydání zbrojního pasu400 Kč
3.Vyšetření k vydání potvrzení o zdravotnim stavu pro různé účely:
Letní a jiné dětské tábory  70 Kč
Pro cestovní kanceláře. Výlety občanů nad 50 let, přímořské pobyty dětí s cestovní kanceláři 70 Kč
Výjezdy do zahraničí200 Kč
Používání akumulačních kamen100 Kč
Pro majitele a provozovatele bytu100 Kč
Pro sportovní akce150 Kč
Pro potřeby Vojenské správy200 Kč
Pro výkon určitých povolání (výšky, sváření, řidič z povolání apod.)200 Kč
Pro soudy a pracovní úřady200 Kč
Zvláštní požadavky občanů a institucí, které nesouvisejí s léčebnou péčí (oddálení menstruace, vyšetření před umělým ukončením těhotenství, antikoncepce, před provedením kosmetických zákroků, pro soukromé podnikatele, pro zahraniční praxe studentů)150 Kč
Pro přihlášku na školu, vstup do předškolního zařízení apod.  70 Kč
Pro vystavení zdravotnických průkazů (např. potravinářství na dobu neurčitou) 200 Kč
Pro adopci dítěte150 Kč
4.Vyšetření před nástupem lázeňské léčby z jiných než výlučně zdravotních
důvodů (doprovod, samoplátce apod.)
200 Kč
5.Vstupní a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele mimo závodní prevenci,
pokud ji bude hradit pojišťovna
200 Kč
6.Kosmetické výkony
Propichování ušních boltců pro náušnice (cena za 1 perforaci)100 Kč
7.Aplikace očkovacích látek, které nepatří mezi povinné očkování (FSME –
Immun, Menjugate, Havrix, atd.), cena za 1 vpich
240 Kč
8.Vyšetření pro pojistku – úraz200 Kč
9.Vyšetření v ordinaci mimo vyhrazené ordinační hodiny pro nemocné. Pouze po vzájemné dohodě! Cena za každých započatých 30 min.
Pondělí-pátek300 Kč
Sobota, neděle a svátek600 Kč
10.Kopie zdravotnického dokumentu na vlastní žádost, za každou stránku   3 Kč
11.Výpis z dokumentace200 Kč
12.Úmyslné poškození dětských hraček100 - 500 Kč

Uvedené ceny jsou konečné a platné od 1.2.2020.